Usługi

Nasze Biuro Zajmuje Się Kompleksowym Przygotowaniem:

  • Kart Ewidencyjnych Zabytku Ruchomego (tzw. białej karty).
  • Wniosków o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi dla Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów lub Instytutu Transportu Drogowego w Warszawie dla pojazdów zabytkowych.

Ustalanie aktualnej wartości rynkowej potrzebnej do zawarcia

Umowy zastawu, gdy przedmiot wyceny stanowi zabezpieczenie kredytu, pożyczki
Przy aktualizacji danych księgowych
Podczas szacowania wartości dla potrzeb przekształceń własnościowych (aporty, fuzje, likwidacje, upadłości)
Dla potrzeb postępowania windykacyjnego, egzekucyjnego
Na potrzeby negocjacji cenowych (przy zawieraniu umów kupna/sprzedaży, najmu itp….)
Oraz dla innych celów określonych przez Klienta

Usługi rzeczoznawcze

Wycena środków trwałych i nietrwałych przedsiębiorstw
Ustalenie wartości rynkowej pojazdów (pod kątem zakładów ubezpieczeń, urzędów celnych, sprzedaży itp.)
Pomoc w zakupie samochodu (osobowe i ciężarowe)
Analiza i rekonstrukcja zdarzeń drogowych (wypadki, kolizje)
Poradnictwo techniczne
Opiniowanie pojazdów zabytkowych (samochody i motory)
Kalkulacje kosztów naprawy pojazdów
Wycena pojazdów specjalistycznych, sprzętu drogowego, suwnic itp.